Nätverket DOIT
Nätverket DOIT
Nätverket DOIT

Nätverket DOIT

Företagsamma kvinnor i regionen Ystad Österlen, som går till handling med Dröm, Omtanke, Inspiration och en Touch av glamour.

Nätverket DOIT

Mål och syfte med nätverket

  • Ett nätverk av företagsamma och drivna kvinnor i området Ystad / Österlen som brinner för affärsverksamhet och företagande!
  • Vi utvecklar kvinnors företagande genom ömsesidigt mentorskap!
  • Vi hjälper varandra att lyckas!
  • Vi strävar efter en åldersmix bland medlemmarna.
  • Vi eftersträvar branschspridning eftersom erfarenhetsutbyte och förtroliga diskussioner om företagande mellan medlemmarna uppmuntras.

Var, när och hur?

Vi träffas varannan torsdagsmorgon, kl 7-9 ojämna veckor, på Ystad Saltsjöbad.

Vårt syfte är att hitta samarbetsmöjligheter, utbyta erfarenheter och hjälpa varandra vidare framgång. Varje gång ges det tillfälle att göra ett ”sök”, dvs be om hjälp med kontakter eller kompletterande kunskap.

Företagsamma kvinnor är varmt välkomna att gästa oss på våra öppna frukostmöten. Vi vill gärna lära känna dig och ge dig möjligheten att träffa oss samt sätta dig in i hur nätverket arbetar och fungera. Du har möjlighet att gästa oss utan att vara medlem upp till 3 gånger och på varje möte har du chansen att knyta nya kontakter, lyssna till en inspirerande och lärorik föreläsning, berätta vad som är aktuellt hos dig samt söka det du behöver just nu. Ta kontakt med någon av våra medlemmar för att komma med som gäst.

Nätverket DOIT